oryginalne: Java JSV JPG
małe: Java JSV JPG
ekran:
podgląd: auto tak nie

Dolomity

Opisy do zdjęć przygotował Olo (pobrane z tej strony).